CONTAMINACIÓ DEL SÒL I DE L'AIGUA

Som competents en la realizació d'estudis de contaminació del sòl, de les aigües subterrànies i en la realizació de projectes de remediació. Realitzem diagnòstics de situació del sòl en els processos d'implantació d'activitats i en la compra-venda de terrenys.