top of page
Clients

Els nostres clients

Els clients de Nabla són entitats públiques i privades de primer ordre que demanden estudis de la màxima qualitat tècnica i una relació de cercania i de confiança.

Agència de Residus de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya

Treballs Realitzats: Assistència tècnica per a la gestió de la contaminació del sòl a Catalunya l'any 2014.

press to zoom
Parc de l'Alba
Parc de l'Alba

Alguns treballs realitzats: · (2013) Avantprojecte de la barrera hidràulica de Can Planas. · (2010) Execució de dos assaigs de bombament a dos pous propietat del "Consorci del Centre direccional de Cerdanyola del Vallès". · (2010) Assaig de interferència per a valorar l'afecció de l'explotació del pou “Distrivallés” sobre el pou “Codonyers 1” a Cerdanyola del Vallès. ...Altres treballs

press to zoom
Departament d'Agricultura (GESFER)
Departament d'Agricultura (GESFER)

Alguns treballs realitzats: · (2011) Estudi hidrogeològic de parcel·les experimentals en el context de la caracterització de la interacció de les conductes agràries en la migració dels nitrats.

press to zoom
Geocat
Geocat

Treballs realitzats: · (2012) Assistència tècnica per a la realització dels treballs de camp del mapa hidrogeològic 1:25000 ‘SECTOR 20 · (2009) Realització dels treballs de camp corresponents a la ZONA 12, dels fulls hidrogeològics de Catalunya a escala 1:25.000 Palafrugell (79-25) i Calella de Palafrugell (79-26)”. ... Altres treballs.

press to zoom
Auding-Intraesa i UTE DMA
Auding-Intraesa i UTE DMA

Treballs realitzats. · (2011) Programa d'actualització dels aqüífers en medis de baixa permeabilitat. (UTE DMA) · (2007) Estudi preliminar de les implicacions hidrogeològiques del soterrament d'un tram de la nova carretera Vic-Olot, (tram Vall d’en Bas-Olot) en la formació al·luvial del Fluvià.

press to zoom
Agencia Catalana de l'Aigua
Agencia Catalana de l'Aigua

Alguns treballs realitzats: · (2011) Caracterització i actualització hidrogeològica dels aqüífers del Garraf. · (2011) Continuació del mostreig i anàlisi dels processos de incorporació dels nitrats a les aigües subterrànies en una parcel·la de Fonollosa (Catalunya Central) . ... Altres treballs.

press to zoom
URS
URS

Traballs realitzats. · (2011) Programa d'actualització dels aqüífers en medis de baixa permeabilitat. (UTE DMA)

press to zoom
Aepo
Aepo

Darrers treballs realitzats: · (2010) Redacció d'un estudi hidrogeològic i modelació numèrica per a la valoració d'afeccions al flux subterrani causades per les obres d'una nova línia ferroviària al seu pas per Torrejón de Ardoz (Madrid). · (2009) Redacció de les millores de drenatge per al “pliego de licitación del proyecto constructivo del soterramiento de vías de FEVE en Langreo (Asturias).

press to zoom
Inocsa
Inocsa

Traballs realitzats: · (2007) Disseny dels elements de by-pass d'aigua subterrània com a mesura correctora de l'impacte hidrogeològic produït per les pantalles dels túnels urbans i l'estació de Girona de la línia d'Alta Velocidtat. · (2006) Model numèric per a l'anàlisi d'afeccions hidrogeològiques, constructives i de l'obra acabada del "Proyecto de construcción del T.A.V. Barcelona - Frontera Francesa a su paso por Girona".

press to zoom
GISA
GISA

Darrers treballs realitzats. · (2010) Valoració d'afeccions directes a pous de l'obra de construcció dels FFGG a Sabadell. Visites d'avaluació i peritatge de reposició de pous. · (2009) Valoració d'afeccions directes a pous de l'obra de construcció dels FFGG a Terrassa. Visites d'avaluació i peritatge de reposició de pous.

press to zoom
Viuda de Sainz
Viuda de Sainz

Treballs realitzats: · (2011) Seguiment hidrogeològic de la construcció del túnel de INDUSPE. (UTE ARAMAIO) · (2010) Estudi, seguiment i model numèric per a valorar l'impacte hidrogeològic de la construcció del túnel de INDUSPE. (Línia d'AVE Madrid-Vitoria) (UTE ARAMAIO)

press to zoom
Incasol
Incasol

Treballs realitzats: · (2010) Caracterització hidrogeològica i avaluació d'impactes d'un abocament d'aigües residuals depurades a domini públic hidràulic (Conca del riu Sènia). · (2008) Aforament de dos pous a Premià de Dalt. Valoració del sistema d'explotació per a consum humà i/o reg. · (2008) Redacció del Plec Tècnic per a Estudis Hidrogeològics sol·licitats per l'INCASOL.

press to zoom
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Centelles

Treballs realitzats: · (2004) Contribució a la caracterització hidrogeològica dels terrenys ocupats per una Planta de Compostatge en el Terme municipal de Centelles.

press to zoom
Dragados (UTE AVEGIRONA)
Dragados (UTE AVEGIRONA)

Darrers treballs realitzats: · (2011) Seguiment piezomètric anual d'obra en la construcció de l'estació de la L.A.V. a Girona. · (2010) Assistència tècnica d'un assaig de bombament de llarga durada a les obres de l'Estació de l'AVE de Girona. · (2010) Seguiment hidrogeològic del abatiment del nivell freàtic a les obres de l'Estació de l'AVE de Girona.

press to zoom
Arnó (UTE L3)
Arnó (UTE L3)

Treballs realitzats: · (2005) Estudi hidrogeològic de l'entorn del tram constructiu Canyelles-Trinitat Nova de la L3 del Metro de Barcelona.

press to zoom
FCC (UTE AVEGIRONA)
FCC (UTE AVEGIRONA)

Darrers treballs realitzats: · (2009) Realització d'un mapa d'assentaments derivats dels descensos provocats en el bombament d'obra de la L.A.V. Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa al seu pas per Girona. · (2009) Realització d'una proba de bombament complementària per al disseny del dispositiu d'abatiment dels nivells piezomètrics en la construcció del Pou de introducció de la tuneladora en la L.A.V. Madrid-Barcelona-Girona-Frontera Francesa al seu pas per Girona.

press to zoom
Artenginy
Artenginy

Treballs realitzats: · (2011) Programa d'actualització dels aqüífers en medis de baixa permeabilitat. (UTE DMA) · (2007) Recopilació i anàlisi de la informació hidrogeològica existent a l'entorn de la Potabilitzadora d'Abrera, en el context de l'estudi de viabilitat de injecció de salmorres.

press to zoom
Iberinsa i UTE GIRAVE
Iberinsa i UTE GIRAVE

Darrers treballs realitzats: · (2006) Simulació de les mesures correctores per a minimitzar l'impacte hidrogeològic de la construcció de l'estació i túnels urbans de la L.A.V al seu pas per Girona. Model Numèric de flux estacionari. · (2005) Model de flux estacionari per a la avaluació dels impactes hidrogeològics del "Projecte i control dels túnels urbans i l'estació de Girona de la Línia d'Alta Velocitat Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera Francesa".

press to zoom
Barcelona Regional
Barcelona Regional

Treballs Realitzats: · (2009) Estudi geològic i hidrogeològic de l'entorn de la Platja Llarga (Vilanova i la Geltrú) en el context del Pla Especial Ambiental.

press to zoom
DBA Estudis i Projectes
DBA Estudis i Projectes

Treballs realitzats: · (2007) Estudi hidrogeològic per a l'aprofitament de les aigües freàtiques a la ciutat de Rubí.

press to zoom
GS Ingeniería
GS Ingeniería

Treballs realitzats: · (2003) Estudi hidrogeològic d'una Font al terme municipal de Vilamós. (Part 1: Hidrologia, Geologia i Quimica). · (2003) Caracterització dels paràmetres hidràulics en les formacions geològiques del Dipòsit de Residus Especials de Vaca-morta, al terme municipal de Cruïlles (Girona). Estudi dels piezòmetres P6, P7, P8 y P9.

press to zoom
Copcisa
Copcisa

Treballs Realitzats: · (2007) Estudi hidrogeològic d'impacte ambiental i definició de mesures correctores a l'entorn del tram soterrat de la variant de la carretera C-31 al seu pas per Mont-Ras (Girona).

press to zoom
Confederación Hidrográfica del Ebro
Confederación Hidrográfica del Ebro

Treballs realitzats: · (2012) Elaboració de Guies Tècniques per a la definició de Protocols d'actuació en episodis de contaminació d'aigües subterrànies per fonts d'origen puntual.

press to zoom
Prointec
Prointec

Treballs realitzats: · (2008) Noves simulacions del model numèric de flux subterràni per a l'estimació de l'impacte hidrogeològic de les modificacions a les pantalles projectades a Girona (Proyecto del T.A.V. Madrid - Barcelona - Frontera Francesa).

press to zoom
ICGC
ICGC

Darrers treballs realitzats: Execució de tres assaigs de bombament a uns piezòmetres d'un polígon industrial al municipi de Sant Vicent dels Horts.

press to zoom
Acciona Infraestructuras
Acciona Infraestructuras

Treballs realitzats: · (2011) Seguiment hidrogeològic de la construcció del túnel de INDUSPE. (UTE ARAMAIO) · (2010) Estudi, seguiment i model numèric per a valorar l'impacte hidrogeològic de la construcció del túnel de INDUSPE. (Línía d'AVE Madrid-Vitoria) (UTE ARAMAIO)

press to zoom
bottom of page