Captacions i abastament

1/22
Serveis en l'àrea de captacions i abastament

 

· Avaluació i búsqueda de recursos locals.

· Emplaçament de noves captacions.

· Estratègies de captació i de recursos alternatius.

· Projectes de construcció de noves captacions.

· Plans d'abastament.

· Aforaments, assaigs de bombament i assaigs d'interferència.

· Avaluació dels límits d'explotació de captacions.

· Estudis de sostenibilitat de captacions.

· Anàlisi de la idoneïtat del recus per als usos requerits.

· Projectes de tractament d'aigües.

· Legalització de pous.

· Tràmits de sol·licitud de concessions d'explotació d'aigües subterrànies.

Captacions i abastament
Projectes de captacions i abastament.
Informe sobre la prova de bombament practicada al “Pou Pujol” i al “Pou Sínia”, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

Objectiu:

Identificar les capacidats extractives dels pous “Pujol” i “Sínia”, situats dintre de l'àmbit del "Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès", amb la finalitat de que pugui ser tingut en compte per a un futur aprofitament de reg dels espais verds de la nova urbanització.

 

Treballs Realitzats:

Instal·lació de sensors de seguiment.

Execució dels assaigs de bombament.

Interpretació dels assaigs.

Simulació d'escenaris d'explotació i recomanació dels cabals sostenibles.

1/5
Realizació d'un assaig d'interferència de llarga durada al piezòmetre 8 Banyoles-1, als voltants del llac de Banyoles
Assaig de bombament i interferència als pous de Salt (Girona) d'Aigües de Girona, i anàlisi de la viabilitat de l'explotació en el contexte del pla de contingència de l'ACA

Descripció del problema:

La posada en marxa dels pous d'Aigües de Girona, situats a l'aqüífer plio-quaternari del pla de Girona, al municipi de Salt, tenen efectes a distàncies quilomètriques, per la qual cosa s'estudia la sensibilitat de l'aqüífer al seu funcionament, els paràmetres hidràulics i la sostenibilitat del bombament.

 

Treballs Realitzats:

Realització de simulacions del bombament amb el model de gestió de l'aqüífer realitzat per Nabla per a l'ACA.

Planificació de l'assaig, selecció de punto de control i monitorització de tendències prèvies amb sensors automàtics.

Execució de l'assaig i controls de la monitorització.

Anàlisi de resultats i propostes de gestió de l'explotació dels pous.

1/3

Objectiu:

Resoldre els dubtes sobre la possibilitat d'interferència del funcionament de la surgència del piezòmetre sobre diferents punts de l'entorn, en particular, els piezòmetres del Clot d’Espolla (8 Fontcoberta 1, 2 y 3), i a altres pous d'abastament de la zona, dels municipis de Palol de Revardit i de Cornellà del Terri.

 

Treballs Realitzats:

Instal·lació de sensors de seguiment.

Medició de cabals de surgència per diferents metodologies.

Execució de l'assaig de bombament obrint el piezòmetre surgent.

Interpretació de l'assaig.

Simulació d'escenaris d'interferència.

1/4