top of page

Captacions i abastament

Serveis en l'àrea de captacions i abastament

 

· Avaluació i búsqueda de recursos locals.

· Emplaçament de noves captacions.

· Estratègies de captació i de recursos alternatius.

· Projectes de construcció de noves captacions.

· Plans d'abastament.

· Aforaments, assaigs de bombament i assaigs d'interferència.

· Avaluació dels límits d'explotació de captacions.

· Estudis de sostenibilitat de captacions.

· Anàlisi de la idoneïtat del recus per als usos requerits.

· Projectes de tractament d'aigües.

· Legalització de pous.

· Tràmits de sol·licitud de concessions d'explotació d'aigües subterrànies.

Captacions i abastament
Projectes de captacions i abastament.
Informe sobre la prova de bombament practicada al “Pou Pujol” i al “Pou Sínia”, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

Objectiu:

Identificar les capacidats extractives dels pous “Pujol” i “Sínia”, situats dintre de l'àmbit del "Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès", amb la finalitat de que pugui ser tingut en compte per a un futur aprofitament de reg dels espais verds de la nova urbanització.

 

Treballs Realitzats:

Instal·lació de sensors de seguiment.

Execució dels assaigs de bombament.

Interpretació dels assaigs.

Simulació d'escenaris d'explotació i recomanació dels cabals sostenibles.

Realizació d'un assaig d'interferència de llarga durada al piezòmetre 8 Banyoles-1, als voltants del llac de Banyoles
Assaig de bombament i interferència als pous de Salt (Girona) d'Aigües de Girona, i anàlisi de la viabilitat de l'explotació en el contexte del pla de contingència de l'ACA

Descripció del problema:

La posada en marxa dels pous d'Aigües de Girona, situats a l'aqüífer plio-quaternari del pla de Girona, al municipi de Salt, tenen efectes a distàncies quilomètriques, per la qual cosa s'estudia la sensibilitat de l'aqüífer al seu funcionament, els paràmetres hidràulics i la sostenibilitat del bombament.

 

Treballs Realitzats:

Realització de simulacions del bombament amb el model de gestió de l'aqüífer realitzat per Nabla per a l'ACA.

Planificació de l'assaig, selecció de punto de control i monitorització de tendències prèvies amb sensors automàtics.

Execució de l'assaig i controls de la monitorització.

Anàlisi de resultats i propostes de gestió de l'explotació dels pous.

Objectiu:

Resoldre els dubtes sobre la possibilitat d'interferència del funcionament de la surgència del piezòmetre sobre diferents punts de l'entorn, en particular, els piezòmetres del Clot d’Espolla (8 Fontcoberta 1, 2 y 3), i a altres pous d'abastament de la zona, dels municipis de Palol de Revardit i de Cornellà del Terri.

 

Treballs Realitzats:

Instal·lació de sensors de seguiment.

Medició de cabals de surgència per diferents metodologies.

Execució de l'assaig de bombament obrint el piezòmetre surgent.

Interpretació de l'assaig.

Simulació d'escenaris d'interferència.

bottom of page